Skip to content

You Can Power Progress

Jessyn đang tham gia chương trình Phiếu mua hàng Dân chủ của Seattle, một phiên bản tài trợ công cộng của các chiến dịch trong đó mỗi người dân Seattle được cấp bốn phiếu thưởng trị giá 25 đô la để tặng cho bất kỳ chiến dịch chính trị nào tham gia. Các cử tri đã đăng ký tại Seattle đã được gửi phiếu mua hàng qua bưu điện hoặc email vào tháng Hai. Nếu quý vị đã đổi phiếu thưởng trực tuyến trong chu kỳ bầu cử trước, quý vị sẽ có thể gia hạn lại phiếu thưởng trực tuyến trong năm nay. Nếu quý vị mới đến Seattle hoặc không phải là cử tri đã đăng ký, quý vị cũng có thể yêu cầu phiếu thưởng. Nếu quý vị làm mất phiếu gửi qua đường bưu điện, quý vị cũng có thể yêu cầu phiếu mua hàng thay thế từ Chương trình Phiếu thưởng Dân chủ. Chi tiết về cách quý vị có thể đổi phiếu thưởng của mình được giải thích dưới đây. Cảm ơn quý vị đã đổi phiếu mua hàng cho Jessyn! 


ĐỔI MỚI TRỰC TUYẾN:  Đổi phiếu mua hàng trực tuyến là cách nhanh nhất và an toàn nhất để đổi phiếu thưởng cho Jessyn. Nếu quý vị đã đổi phiếu thưởng của mình trong một cuộc bầu cử trước đó, quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và chỉ định phiếu thưởng của mình cho Jessyn. Nếu quý vị cần tạo tài khoản, quý vị sẽ cần một mã mời (ở mặt sau của phiếu thưởng đã được gửi cho quý vị). Nếu quý vị không có phiếu thưởng vật lý của mình, quý vị có thể gửi mã lời mời qua email cho quý vị trực tiếp hoặc quý vị có thể gọi đến số 206.727.8855 để yêu cầu mã lời mời/phiếu thưởng thay thế.

GỬI VOUCHERS CỦA QUÝ VỊ:  Nếu quý vị đã nhận được chứng từ qua đường bưu điện và muốn gửi chúng trở lại Thành phố qua đường bưu điện, hãy nhớ điền vào các chứng từ của quý vị như ví dụ bên dưới và gửi lại chúng trong phong bì trả trước được cung cấp. Nếu quý vị làm mất hoặc thất lạc phong bì trả trước của mình, quý vị có thể gửi chúng đến: Democracy Voucher Program, P.O. Box 35196, Seattle, WA 98124-5196. 

MẤT VOUCHERS? Nếu phiếu mua hàng của quý vị bị thất lạc hoặc bị mất, quý vị có thể đặt phiếu mua hàng thay thế trực tuyến. Nhấp vào đây để nhận các phiếu thưởng mới được gửi qua thư cho quý vị hoặc mã lời mời như mã ở trên được gửi trực tiếp qua email cho quý vị. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại [email protected] hoặc 206.413.8059 nếu quý vị muốn chiến dịch của chúng tôi gửi trực tiếp cho quý vị các biểu mẫu thay thế. 

KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI VAY ĐĂNG KÝ SEATTLE?   Nếu quý vị là cư dân Seattle, từ 18 tuổi trở lên, là Công dân Hoa Kỳ (hoặc thường trú nhân) và không đăng ký bỏ phiếu ở một quận khác, thì quý vị có thể đặt mua Phiếu Dân chủ bằng cách điền vào biểu mẫu đơn đăng ký này . Quý vị sẽ cần cung cấp bằng chứng về ID và nơi cư trú nhưng tài liệu và đơn đăng ký có thể được gửi trực tiếp qua email đến: [email protected]. 

Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào tại [email protected] hoặc 206.413.8059. 

Quyên góp